1-NJI GATY - LEBAP WELAÝAT KITAPHANASY

Перейти к контенту

Главное меню:

1-NJI GATY

 
 
 
 
 

1-nji gatda kitaphana hyzmatyny guramak hem-de kitaphananyň ýörite bölümleriniň işini  talaba  layyk  ýola goýmak üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Bu gatda 30 orunlyk 3 sany, 25 orunlyk 1 sany umumy okalga zaly, 12 orunlyk internet zaly bar. Okalga zallary giň hem-de ýagty edilip  ýerleşdirilen. Şeyle hem 1-nji gatda çagalar üçin oýun  otagy,  ýörite bölümleriň iş otaglary, golasty gazna üçin gaznahanalar, okyjylary hasaba almak we kitap bermek boýunça ýörite beketler yerleşdirilen. Bu gatda elektron katalogyny we adaty kataloglary yerleşdirmek üçin mümkinçilikler  göz  öňünde tutulan.

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню