Nowruz geldi ilime.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda TMÝG-ň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň, kitaphananyň bilelikde gurnamaklarynda “Howruz dost-doganlygyň baýramy” atly mowzuk agşamy geçirildi. Bu çärä Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdylar we kitaphana işgärleri tarapyndan guralan ”Bahar buşlukçysy Nowruz” diýip atlandyrylan giňişleýin kitap sergisine syn etdiler.


HABARLAR