Zenan durmuşyň zynaty.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda, welaýat kitaphanasynyň we Türkmenistanyň zenanlar birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň gurnamagynda "zenanlaryň döwlet we jemgyýetçilik işjeňligi" atly dabaraly maslahat geçirildi. Bu maslahata welaýatyň zenanlar guramasynyň işjeň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlary, kitaphana işgärleri gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda gatnaşyjylar welaýat kitaphanasynyň guramagynda giňişleýin kitap sergisi bilen tanyşdylar.


HABARLAR