"Arkadagyň ylhamy-gelejegiň melhemi"

My photo

Ýurdumyzyň kitaphanalarynyň arasynda "Arkadagyň ylhamy-gelejegiň melhemi" atly onlaýn maslahaty geçirildi. Bu maslahata welaýatymyzyň döredijilik işgärleri gatnaşdylar. Şahyrymyz Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, Türkmenistanyň Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň Lebap welaýat boýunça habarçysy Agamyrat Soltanow öz goşgulary bilen çykyş etdi.


HABARLAR