Halkyň ynamy-dünýäniň ykrary

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda welaýatyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugalymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmaklarynda "Halkyň ynamy-dünýäniň ykrary" atly maslahat geçirildi we "Berkararlygyň ajaýyp ýoly" ady bilen giňişleýin kitap sergisi guraldy.


HABARLAR