Kitap-çuň paýhasdyr,täsin söhbetdir.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda welaýat kitaphanasynyň guramagynda, meýilnama esasynda Lebap welaýat medeniýet müdirliginiň garamagyndaky welaýat, şäher, etrap we oba şahamça kitaphana müdirleriniň we kitaphana işgärleriniň gatnaşmaklarynda “Kitap-çuň paýhasdyr,täsin söhbetdir, kitaphanaly ýurt güýçli döwletdir!” ady bilen okuw maslahaty geçirildi.


HABARLAR