“Birleşdirip bu gün ýakyn Yragy, Toýuna çagyrýar beýik Pyragy!”

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda wagyzçylaryň, talyp ýaşlaryň gatnaşmaklarynda “Birleşdirip bu gün ýakyn Yragy, Toýuna çagyrýar beýik Pyragy!” ady bilen mowzuk agşamy geçirildi. Çäräniň dowamynda gatnaşyjylar “Magtymguly, döndi adyň Pyraga” atly kitap sergisi bilen tanyşdylar.


HABARLAR