Täze ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyşy.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Änew - müňýylyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu çärä welaýatymyzyň kitaphana, medeniýet, sungat işgärleri we jemgyýetçilik guramalaryň işjeň agzalary gatnaşdylar. Şeýle-de dabaranyň dowamynda kitaphana işgärleri tarapyndan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eserleriniň giňişleýin sergisi guraldy.


HABARLAR