Welaýat kitaphanada giňişleýin kitap sergisi guraldy.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli beýik akyldarymyzyň döredijiligi bilen baglanyşykly «Pyragydan miras bize» atly kitap sergisi guraldy. Bu sergi medeniýet we sungat işgärlerini Magtymguly Pyragynyň döredijilik dünýäsine seýle çykardy.


HABARLAR