Halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

My photo

“Gadymy Amul galasy: geçmişiň syrlarynyň goragçysy” atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň“Beýik ýüpek ýoly we Amyl galasynyň taryhy-medeni mirasy” bölümi Lebap welaýat kitaphanasynda täsirli we guramaçylykly geçirildi. Bu maslahata welaýatymyzdan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, kitaphana işgärleri, taryhy öwrenijiler, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Çäräniň dowamynda oňa gatnaşyjylar gadymy Amula degişli giňeşleýin kitap sergilerine syn etdiler.


HABARLAR