Nesillere buýsanç hem-de görelde ömürler.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda“Watan gahrymanlaryny unutmaýar” ady bilen edebi agşamy geçirildi. Bu çärä il sylagly ýaşulylarymyz, harby we hukuk goraýjy işgärleri, talyp ýaşlarymyz gatnaşdylar. Şeýle-de gatnaşyjylar kitaphana işgärleri tarapyndan guralan“Watan gahrymanlaryna ebedilik şöhrat!” atly kitap sergisine syn etdiler.


HABARLAR