Türkmen ruhunyň sarsmaz sütünleri.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda “Golumyzda baş kanun, depämizde ýaşyl Tug, Röwşen geljege dowam, ýolumyza saçýar nur” ady bilen maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, KA-nyň işjeň agzalary, Türkmenabat şäherindäki orta hünär okyw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar. Şeýle-de gatnaşyjylar kitaphana işgärleri tarapyndan guralan. “Ýaşyl Tugum-dünýä ýalkyn,Konstitusiýa-baky bagtym” atly giňişleýin kitap sergisine syn etdiler.


HABARLAR