Haly-halkymyzyň kalby.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlanyp“Gözelligiň, nepisligiň nusgasy türkmen halysy” atly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenabat şäherindäki orta hünär okyw mekdepleriniň talyp ýaşlary gatnaşdylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden dörän ajaýyp kitaplaryndan guralan giňişleýin kitap sergisi gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy.


HABARLAR