Onlaýn maslahaty!

My photo

Şu gün Lebap welaýat kitaphanasynda “Kitaphalarda alynyp barylýan usuly kömegiň ähmiýeti” atly onlaýn maslahaty geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, Mary welaýat kitaphanasynyň usuly bölüminiň hünärmenleri gatnaşyp, mowzuklaýyn nutuklary bilen çykyş etdiler.


HABARLAR